ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Lista czasopism MNiSW , Lista B

Cal-icon12 sty 14:36

Stara lista z 17.09.2012

Nowa lista z 21.12.2012

 

Lista B

Usunięte rekordy:

Acta Scientiarum Polonorum – Agricultura 1644-0625 5
Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae 0373-8299 5
Annals of Parasitology 0043-5163 2
Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW - Agriculture 1898-6730 3
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988 5
Bulletin of Geography. Socio-economic Series 1732-4254 7
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe 1505-1269 4
Colloquium Mathematicum 0010-1354 8
Communications in Computer and Information Science 1865-0929 6
Contemporary Economics 1897-9254 5
e-Dentico Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka 1732-4084 3
E-FINANSE 1734-039X 5
Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-5977 5
Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1733-2842 5
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica 2081-1284 4
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA 2081-0644 3
Informatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1507-3858 5
Journal of Ecology and Health 2082-2634 2
Kształcenie Językowe 1642-5782 2
Kwartalnik Filmowy 0452-9502 8
Literatura i Kultura Popularna 0867-7441 2
Management and Business Administration. Central Europe 2084-3356 5
Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-5985 1
Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-5993 5
Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-6000 4
Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-6019 4
PALAMEDES. A JOURNAL OF ANCIENT HISTORY 1896-8244 7
POLISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY (POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE) 0032-3780 5
POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS REVIEW 1643-5877 4
Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kkultura 1733-4802 5
Prace Literackie 0079-4767 1
Średniowiecze Polskie i Powszechne 2080-492X 4
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2083-8611 4
Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 0137-1126 2
Studia Politicae Universitatis Silesiensis 1895-3492 3
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 1732-324X 5
The Biblical Annals 2083-2222 4
Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza 2080-0851 7
Wieki Stare i Nowe 1899-1556 2
Zarządzanie w kulturze 1896-8201 4
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1897-659X 3
Zeszyty Naukowe 1509-3670 4
Zeszyty Naukowe 1897-2500 2
Zeszyty Naukowe 1734-4468 3
Zeszyty Naukowe 1428-7889 5
Zeszyty Naukowe 1642-9613 6
Zeszyty Naukowe 1428-1457 4
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki 1731-8157 2
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 1640-6818 6

Dodane rekordy:

Acta Scientiarum Polonorum – Agricultura 1644-0625 6
Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 2084-252X 5
Alergologia Immunologia 1731-9404 2
Annales Academiae Medicae Stetinensis 1427-440X 4
Annals of Parasitology 0043-5163 5
Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW - Agriculture 1898-6730 5
Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science 1898-8830 3
Archives of Perintal Medicine 1505-0580 4
Archivum Combustionis 0208-4198 2
Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 0324-8267 2
BIODIVERSITY: RESEARCH AND CONSERVATION 1897-2810 2
Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 1898-8326 2
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 1234-5865 5
Bulletin of Geography. Socio-economic Series 1732-4254 9
Ceramika. Materiały Ogniotrwałe / Materiały Ceramiczne 1505-1269 6
CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA 0009-479x 4
Colloquium Mathematicum 0010-1354 10
Commentationes Mathematicae 2080-1211 5
Contemporary Economics 1897-9254 9
Dermatologia estetyczna 1507-661x 2
DYSKURS. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 1733-1528 4
e-Dentico Dwumiesięcznik Stomatologa Praktyka 1732-4084 5
E-FINANSE 1734-039X 9
Ekologia i Technika 1230-462x 2
Ekonomia. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-5977 8
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura Alimentaria Piscaria et Zootechnica 2081-1284 5
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria OECONOMICA 2081-0644 5
Gazeta Farmaceutyczna 1230-9923 2
Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 1734-5677 5
Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie 1644-5430 3
HANDEL WEWNETRZNY 0438-5403 6
Hydraulika i Pneumatyka 1505-3954 2
Informatyka Ekonomiczna. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 1507-3858 8
Journal of Ecology and Health 2082-2634 4
Kształcenie Językowe 1642-5782 4
Kultura i Historia 1642-9826 6
Kwartalnik Historii Żydów 1899-3044 10
Kwartalnik Ortopedyczny 1230-1043 2
Literatura i Kultura Popularna 0867-7441 4
Management and Business Administration. Central Europe 2084-3356 8
Materiały Elektroniczne 0209-0058 4
Mineralogia 1899-8291 3
Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 1732-5544 7
Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1231-0298 7
Nauki Inżynierskie i Technologie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-5985 5
Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-5993 8
Nauki o Zarządzaniu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-6000 8
Nauki Społeczne. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2080-6019 7
Nawozy i Nawożenie 1509-8095 3
Orbis Linguarum 1426-7241 6
Orzecznictwo Sądów Polskich 0867-1850 5
Papers on Global Change IGBP 1730-802x 2
Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 1505-3520 1
Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 1899-5624 2
Phytopathologia 2081-1756 2
Pojazdy Szynowe 0138-0370 4
POLISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY (POLSKIE PISMO ENTOMOLOGICZNE) 0032-3780 7
Polish Journal of Radiology 1733-134x 2
Polski Przegląd Chirurgiczny 0032-373x 4
POZNAŃ UNIVERSITY OF ECONOMICS REVIEW 1643-5877 6
Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe. Język-Literatura-Kultura 1733-4802 5
Prace Literackie 0079-4767 4
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 1733-0718 2
Przegląd Papierniczy 0033-2291 2
Przegląd Prawno-Ekonomiczny 1898-2166 4
Przegląd Sądowy 0867-7255 5
PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 0033-2372 7
Przegląd Więziennictwa Polskiego 1230-4433 2
Przegląd Zachodniopomorski 0552-4245 7
Przyszłość: Świat-EUROPA-POLSKA 1895-0949 2
Rocznik Żyrardowski 1731-0474 2
Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2081-1063 2
SEPSIS 1898-6307 2
Średniowiecze Polskie i Powszechne 2080-492X 7
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2083-8611 7
Studia Gdańskie 0137-4338 2
Studia Historyczne 0025-1429 5
Studia i Badania Naukowe 1897-2829 2
Studia Judaica 1506-9729 7
Studia Maritima 0137-3587 4
Studia nad Faszyzmem i Zbrodniami Hitlerowskimi 0137-1126 5
Studia Politicae Universitatis Silesiensis 1895-3492 5
Studia Zachodnie 1428-0663 2
Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management 1732-324X 7
Sztuka i Dokumentacja 2080-413X 4
TASK Quarterly 1428-6394 4
Terapia 1230-3917 4
The Biblical Annals 2083-2222 7
The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 1644-9363 2
The RING 0035-5429 2
Wieki Stare i Nowe 1899-1556 4
ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ 1896-0200 5
Zarządzanie w kulturze 1896-8201 5
Zeszyt Naukowy Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie 1897-659X 5
Zeszyty Naukowe 1642-9613 6
Zeszyty Naukowe 1509-3670 4
Zeszyty Naukowe 1734-4468 3
Zeszyty Naukowe 1897-2500 2
Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej 1428-1457 7
Zeszyty Naukowe na Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni 1428-7889 5
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. gen. T. Kościuszki 1731-8157 4
Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług 1896-382X 6
Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia 1733-2842 5
Ziemniak Polski 1425-4263 2
Zoologica Poloniae. Archivum Societatis Zoologorum Poloniae 0044-510X 4

 

Komentarze:

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
< Powrót