ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Ordines Militares Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders

Issn: 0867-2008
Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Towarzystwo Naukowe w Toruniu
Www: http://www.ordinesmilitares.umk.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; CULTURAL STUDIES; HISTORY; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Historia, Historia sztuki, Kulturoznawstwo, Religioznawstwo
Języki publikacji: angielski, niemiecki, francuski
Redakcja: Instytut Historii i Archiwistyki ul. ul. Wł. Bojarskiego 1 ul. Wł. Bojarskiego 1 87-100 Toruń kujawsko-pomorskie, kujawsko-pomorskie, PL tel: 56-6113720 e-mail: ordines[malpka]umk[kropka]plabc Redaktor naczelny: Roman Czaja

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20146B
20136B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.