ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Verejná správa a spoločnosť

Issn: 1335-7182
Wydawca: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Www: http://www.upjs.sk/fakulta-verejnej-spravy/vedecky-vyskum/casopisy/verejna-sprava-a-spolocnost/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; LAW; POLITICAL SCIENCE; PUBLIC ADMINISTRATION; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Socjologia, Ekonomia, Nauki o administracji, Prawo, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: polski, angielski, czeski, rosyjski, słowacki
Redakcja: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach ul. Popradská 66 Popradská 66 04132 Košice SK tel: +421 55 788 36 16 e-mail: igor[kropka]palus[malpka]upjs[kropka]skabc Redaktor naczelny: Igor Palúš

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20143B
20133B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.