ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zarządzanie Przedsiębiorstwem

Issn: 1643-4773
Wydawca: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją
Www: http://www.zp.ptzp.org.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENGINEERING; INDUSTRIAL; MANUFACTURING; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Inżynieria produkcji
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Polskie Towarzystwo Zarządzania Produkcją ul. Katowicka 65/5 Katowicka 65/5 45-061 Opole PL tel: 77 449 88 45 fax: 77 423 40 44 e-mail: r[kropka]knosala[malpka]po[kropka]opole[kropka]plabc Redaktor naczelny: Józef Matuszek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20126B
20116B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.