ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe

Issn: 1897-2500
Wydawca: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie
Www: http://zeszytynaukowe.uczelniawarszawska.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; MANAGEMENT; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce, Pedagogika, Socjologia, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski, słowacki, ukraiński
Redakcja: Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. ul. Łabiszyńska 25 ul. Łabiszyńska 25 03-204 Warszawa Mazowieckie, Mazowieckie, PL tel: 22 814 32 37 wew. 112 fax: 22 814 32 37 wew. 112 e-mail: zeszytynaukowe[malpka]uczelniawarszawska[kropka]plabc Redaktor naczelny: Zdzisław Sirojć

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20146B
20136B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.