ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Inżynieria Lądowa i Wodna w Kształtowaniu Środwiska

Issn: 2082-6702
Wydawca: Polskie Towarzystwo Inżynierii Ekologicznej Oddział Ziemi Kaliskiej/Instytut Badwaczo-Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej "EUROEXBUD"
Www: http://www.zeszytynaukowe.edu.pl/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECOLOGY; ENGINEERING; ENVIRONMENTAL; ENVIRONMENTAL SCIENCES; SOIL SCIENCE; WATER RESOURCES;
Dyscypliny naukowe: Ekologia, Budownictwo, Inżynieria środowiska, Kształtowanie środowiska, Ochrona środowiska – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: polski
Redakcja: Instytut Badawczo - Rozwojowy Inżynierii Lądowej i Wodnej Euroexbud ul. Łódzka/218 Łódzka/218 62-800 KALISZ WIELKOPOLSKIE, WIELKOPOLSKIE, PL tel: 62 7670179 fax: 62 7670180 e-mail: euroexbud[malpka]euroexbud[kropka]com[kropka]plabc Redaktor naczelny: Zdzisław Małecki

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20133B
20124B
20114B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.