ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

Issn: 1506-2635
Wydawca: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie
Www: http://zn.mwse.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; MANAGEMENT;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Pedagogika, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski
Redakcja: Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie ul. ul. Waryńskiego 14 ul. Waryńskiego 14 33-100 Tarnów województwo małopolskie, województwo małopolskie, PL tel: +4814 65 65 553 fax: +4814 688 00 19 e-mail: redakcja[malpka]mwse[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Leszek Kozioł

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20146B
20136B
20125B
20115B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.