ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Szkoły Wyższej Przymierza Rodzin - Seria Pedagogiczna

Issn: 2082-2944
Wydawca: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie
Www: http://www.swpr.edu.pl/zeszyty-naukowe/seria/seria-pedagogiczna
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Pedagogika
Języki publikacji: polski, niemiecki, rosyjski, słowacki, ukraiński
Redakcja: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin w Warszawie ul. M. Grzegorzewskiej 10 M. Grzegorzewskiej 10 02-778 Warszawa Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 022 644 07 97 fax: 022 644 04 55 e-mail: aperkowska[malpka]swpr[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Mikołaj Krasnodębski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20143B
20133B
20121B
20111B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.