ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe. Turystyka i Rekreacja

Issn: 1899-7228
Wydawca: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie
Www: http://www.wydawnictwa.wstijo.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; CULTURAL STUDIES; ECONOMICS; GEOGRAPHY; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Kulturoznawstwo, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Socjologia, Ekonomia, Geografia
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie ul. Al. Prymasa Tysiąclecia 38a Al. Prymasa Tysiąclecia 38a 01-242 Warszawa Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 228554759 fax: 22 855 47 58 e-mail: redakcja[malpka]wstijo[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Joanna Wyleżałek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20141B
20131B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.