ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego "Prace z prawa własności intelektualnej"

Issn: 1689-7080
Wydawca: Wolters Kluwer Polska S.A.
Www: http://www.czasopisma.lex.pl/znuj
Kategorie wg. Thomson-Reuters LAW;
Dyscypliny naukowe: Prawo
Języki publikacji: polski
Redakcja: Wolters Kluwer Polska S.A. ul. Płocka 5a Płocka 5a 01-231 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: +48 22 535 82 58 fax: +48 22 535 83 32 e-mail: ilewandowska[malpka]wolterskluwer[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Matlak

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20147B
20137B
20126B
20116B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.