ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie

Issn: 2082-5501
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach
Www: http://www.wnep.uph.edu.pl/zeszyty-naukowe
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; ETHICS; LAW; MANAGEMENT;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Prawo
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, rosyjski
Redakcja: Uniwersytet Przyrodniczo - Humanistyczny w Siedlcach ul. Bema 1 Bema 1 08-110 Siedlce mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 602731739 fax: 0-25 643 17 09 e-mail: zeszytynaukowe[malpka]uph[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Janusz Toruński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20148B
20138B
20126B
20116B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.