ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki

Issn: 1731-8157
Eissn: 2300-0090
Wydawca: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Www: http://www.zeszyty-naukowe.wso.wroc.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY; MANAGEMENT; ENGINEERING; CIVIL; MATERIALS SCIENCE; MULTIDISCIPLINARY; MECHANICS;
Dyscypliny naukowe: Historia, Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o obronności, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Mechanika
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki ul. P. Czajkowskiego 109 P. Czajkowskiego 109 51-150 Wrocław dolnośląskie, dolnośląskie, PL tel: +48 71 7 658 155, +48 71 7 658 242 e-mail: zeszyty[kropka]naukowe[malpka]wso[kropka]wroc[kropka]plabc Redaktor naczelny: Krzysztof JAMROZIAK

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20144B
20134B
20124B
20114B
20106B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.