ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Issn: 2084-1809
Wydawca: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
Www: http://www.zeszyty.wsfip.edu.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; LAW; COMPUTER SCIENCE; INFORMATION SYSTEMS; THEORY & METHODS;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Ekonomia, Finanse, Prawo, Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej ul. Tańskiego 5 Tańskiego 5 43-382 Bielsko-Biała śląskie, śląskie, PL tel: 33 829 72 15 fax: 33 829 72 21 e-mail: gpiecka[malpka]wsfip[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Jacek Binda

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20124B
20114B
20102B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.