ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

Issn: 1895-3794
Eissn: 2300-0376
Wydawca: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach
Www: http://www.wszop.edu.pl/dzialalnosc-naukowa/wydawnictwo/zeszyty-naukowe-wszop,2,2,134,108,132
Kategorie wg. Thomson-Reuters ENVIRONMENTAL STUDIES; ERGONOMICS; INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR; MANAGEMENT; PSYCHOLOGY; APPLIED;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Psychologia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Inżynieria środowiska
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach ul. Bankowa 8 Bankowa 8 40-007 Katowice śląskie, śląskie, PL tel: 32 355 97 70 fax: 32 258 92 64 e-mail: wydawnictwo[malpka]wszop[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Wojciech Mniszek

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20123B
20113B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.