ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Zeszyty Prasoznawcze

Issn: 0555-0025
Eissn: 2299-6362
Wydawca: Uniwersytet Jagielloński
Www: http://www.wuj.pl/page,art,artid,1196.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMMUNICATION;
Dyscypliny naukowe: Nauki o mediach
Języki publikacji: polski
Redakcja: Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UJ ul. ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4 30-348 Kraków Kraków małopolskie, małopolskie, PL tel: (48-12) 6445534 e-mail: zeszyty[kropka]prasoznawcze[malpka]uj[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Wojciech Kajoch

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201514B
20148B
20138B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.