ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Проблемы и перспективы развития сотрудничества между странами Юго-Восточной Европы в рамках Черноморского экономического сотрудничества и ГУАМ

Issn: 1990-9187
Wydawca: Donetsk national university of Ministry of education and science of Ukraine
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia
Języki publikacji: angielski, bułgarski, rosyjski, serbski, ukraiński
Redakcja: Donetsk National University ul. Universytetska 24 Universytetska 24 83001 Donetsk Donetska, Donetska, UA tel: +380623020973 e-mail: int[kropka]ec-dep[malpka]donnu[kropka]edu[kropka]uaabc Redaktor naczelny: Yuriy Makogon

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.