ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Социолошка ревија The Sociological Review

Issn: 1409-5513
Wydawca: Faculty of Philosophy - Department of Sociology Skopje
Kategorie wg. Thomson-Reuters SOCIAL ISSUES; SOCIOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Socjologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: University Ss. Cyril and Methodius - Skopje,Faculty of Philosophy ul. "Goce Delcev" 9a "Goce Delcev" 9a 1000 Skopje MK tel: +389 2 3116 520 / 116 e-mail: anica[kropka]dragovikj[malpka]fzf[kropka]ukim[kropka]edu[kropka]mkabc Redaktor naczelny: Anica Dragovic

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.