ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Соціально-економічні проблеми і держава

Issn: 2223-3822
Wydawca: Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; MANAGEMENT;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o administracji
Języki publikacji: polski, angielski, rosyjski, ukraiński
Redakcja: Ternopil Ivan Pul'uj National Technical University ul. Ruska street, 56 Ruska street, 56 46001 Ternopil UA tel: +38(0352) 23-51-14 e-mail: sepd[kropka]tntu[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Bohdan Andrushkiv

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20147B
20137B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.