ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

中国舰船研究

Issn: 1673-3185
Wydawca: Editorial Office of Chinese Journal of Ship Research
Www: http://www.ship-research.com
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; INFORMATION SYSTEMS; ENGINEERING; ELECTRICAL & ELECTRONIC; MARINE; OCEAN; TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Elektrotechnika, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Mechanika, Transport, Sztuki projektowe
Języki publikacji: angielski, chiński
Redakcja: Editorial Office of Chinese Journal of Ship Research ul. No.268, Zhangzhidong Road No.268, Zhangzhidong Road 430064 Wuhan CN tel: 86-27-88730832 e-mail: cjsr[malpka]ship-research[kropka]comabc Redaktor naczelny: Jian XU

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.