ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

BIAŁOSTOCKIE STUDIA PRAWNICZE

Issn: 1689-7404
Wydawca: Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
Www: http://www.prawo.uwb.edu.pl/prawo_new/wydzial.php?p=53
Kategorie wg. Thomson-Reuters LAW;
Dyscypliny naukowe: Prawo
Języki publikacji: polski, angielski, włoski, rosyjski
Redakcja: Uniwersytet w Białymstoku ul. A. Mickiewicza 1 A. Mickiewicza 1 15-213 Białystok podlaskie, podlaskie, PL tel: 85 745 71 46 fax: 85 740 60 89 e-mail: bsp[malpka]uwb[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Teresa Mróz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20158B
20147B
20137B
20126B
20116B
20102B
20092B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.