ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Botanica Lithuanica

Issn: 1392-1665
Eissn: 2029-932X
Wydawca: Nature Research Centre
Www: http://www.botanika.lt/en/Botanica_Lithuanica/index.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters MYCOLOGY; PLANT SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Nature Research Centre ul. Akademijos Str. 2 Akademijos Str. 2 08412 Vilnius LT tel: +370 5 272 92 57 fax: +370 5 272 93 52 e-mail: sekretoriatas[malpka]gamtostyrimai[kropka]ltabc Redaktor naczelny: Jolita Radusiene

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20147B
20137B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.