ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

GeoPlanet: Earth and Planetary Sciences

Issn: 2190-5193
Eissn: 2190-5207
Wydawca: Springer Verlag GmbH
Www: http://www.igf.edu.pl/pl/publikacje/geoplanet_series
Kategorie wg. Thomson-Reuters GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS; GEOSCIENCES; MULTIDISCIPLINARY; MINING & MINERAL PROCESSING; OCEANOGRAPHY; WATER RESOURCES;
Dyscypliny naukowe: Geofizyka – dziedzina nauk fizycznych, Geofizyka – dziedzina nauk o ziemi, Geologia, Oceanologia, Górnictwo i geologia inżynierska
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Instytut Geofizyki ul. Księcia Janusza 64 Księcia Janusza 64 01452 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 22 6915 691 e-mail: anna[malpka]igf[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Paweł Rowiński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
20146B
20136B
20126B
20116B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.