ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Greener Journal of Educational Research

Issn:
Eissn: 2276-7789
Wydawca: Greener Journals
Www: http://gjournals.org/GJER/GJER%20Home.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; EDUCATION; SPECIAL;
Dyscypliny naukowe: Bibliologia i informatologia, Językoznawstwo, Nauki o sztuce, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Greener Journals ul. 48 Shola Martins, Oko-oba, Lagos 48 Shola Martins, Oko-oba, Lagos 15089 Lagos NG tel: 08096520056 e-mail: manuscripts[kropka]igj[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Miguel Fernandez

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20135B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.