ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Lp. Nazwa Issn
1 , IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology 2348-7968
2 ,Lublin, kultura i spo?ecze?stwo 1733-4330
3 ??? ?????? 1811-038X
4 ???? 0208-0710
5 ???? 1882-1111
6 ???? ? ?????????? ??????????. ???????- ???????? ?????/ Water & Water Purification Technologies.Scientific and Technical News 2218-9300
7 ???? ???????/ My World 1987-7587
8 ????? ?????????, ????????????? ?????? ??????????? ?????????????? ? ????????? ????????? 1803-4950
9 ?????? ?????? 0367-2921
10 ?????? ??????? ?????????? ?????????? ? ??????????? 1991-3087
11 ?????? ??????? ?????????? ???. ??????????????????????? ???????????? 2074-2762
12 ?????? ??????? ?????????????? ???????????????? ????????????. 2308-8788
13 ?????? ??????? ?????????????? ???????????????? ????????????. ?????????. ?????????????. ??????????. ?????????? ?????? 2308-877X
14 ?????? ??????????????? ????????????. ?????: ??????? ???????? 2078-3396
15 ??????- ???????????. ????????-???????????? ??????? ? ???????????? ???????, ?????????? ? 1997 ???? 2220-7996
16 ??????? ? ????? 1563-3349
17 ??????? ????? ?????????? ??????? ????????????? ???????????? ??????????? ? ??????????????????? ??????? "????????? ????????????????? ???????????". 2224-8420
18 ??????? ?????? ???????? ?????”. – ?????????? ??????????????? ???????? ???????????????? ?????: ?????????-?????????????? ????? 2071-5331
19 ??????? ??????? ??????????? ?????????? ????????????? ???????????? 2312-2110
20 ??????? ??????? ???????????? ???????????? ???????????? 2075-4817
21 ??????? ???????? ????? ??????????? ?????????? ?????????????? ????????????. ?????: ?????????? ????? 2306-4420
22 ??????? ????????? 2228-4494
23 ??????? ?????????? ???????????? ????? 2219-5521
24 ??????? ?????????? ???????????????? ???????????? ????? ????????? 2079-0392
25 ??????? ?????????? ???????????????? ???????????? ????????????. ????????????????? ?????????????,??????????????? ? ??????????? 1818-1112
26 ??????? ??????????? ??????? ???? 1029-8126
27 ??????? ??????????? ???????????????? ???????????????? ???????????? 1993-4750
28 ??????? ???????????? ???????????????? ??????????????? ???????????? 1997-9886
29 ??????? ???. ????? 2, ?????. ????????. ?????????. 2308-9164
30 ???????? ?? ????????? ?? ??????????? ??????????? 2367-5187
31 ???????? ????? 2224-0187
32 ???????? ?????? ???????????? ?????????? ???????????? 2413-7391
33 ???????? ?????? ????????????? ???????????? 2311-9276
34 ???????? ?????? ????????????? ????????????? ???????????? 2307-3322
35 ???????? ???????? ???????? ? ?????: ???????? ?????? ? ????????? ????????? 2079-6102
36 ???????? ???????????? ??????????? ???????? 2307-4396
37 ????????? 0130-5263
38 ????????? 2077-7639
39 ????????? ?? ?????????? ???????? 2220-4717
40 ????????? ?????????????? ?????? 0037-4474
41 ?????????? ? ?????????? 2223-0858
42 ?????????? ?? ?????????- ?????????? ??????? ? ??????????? ??????? ???????? 2224-9176
43 ?????????? ????? 1813-1220
44 ?????????? ?????? 2224-0926
45 ?????????? ???????? ?????????? 2312-9751
46 ?????????? ?????????????????: ?????????, ???????????, ????????, ??????? ???????? ????? 2309-3382
47 ??????????? ??? ?????? 2227-8656
48 ??????????? ????, ??????? ?????? ? ???????, ????????, ???????, ?????????????? ???????????? ??????????? ????? ?????? ????????? 2312-2072
49 ??????????? ????? 2220-5500
50 ??????????? ??????? ?????? «APRIORI. C????: ???????????? ? ??????????? ?????» 2309-916X
51 ??????????? ???????? ?????? 2218-5348
52 ??????????? ?????????:?????? ? ???????? 2409-6210
53 ??????????? ??????????. ??????????????? ??????????? 0233-6723
54 ???????????-??????????? ?????? 2306-5532
55 ???????????? ???????? ? ??? ???????? ? ?????????? ???????? 2223-1579
56 ???????????? ??????????: ???????? ????????? ???????? ????????? 1029-144X
57 ????????????? ????? 0130-9625
58 ?????????????? 0132-1366
59 ?????????????? ?????????? 2307-4221
60 ??????????’?????? ?????????, ?????? 27: ???????????? 1992-9196
61 ???????/??????? 1694-6677
62 ?36?????????????? / Proceedings of the 36th International Conference on Japanese Literature 0387-7280
63 ?ad Bo?y 0860-5114
64 ?ec???? 2313-1683
65 ?ladami Sienkiewicza i Pi?sudskich po Laudzie 1895-6742
66 ?o??o?o???u? ??o??? 2079-682X
67 ?o?nierz Polski 0044-4979
68 ?ubr i jego ochrona. Biuletyn. [European Bison Conservation Newsletter] 2450-1735
69 ?wiat Aluminium. 1506-0497
70 ?wiat Przemys?u Kosmetycznego 2081-089X
71 ?wiat S?owian 2084-3534
72 ?ycie i My?l 0445-5584
73 ?ycie i My?l 0044-5584
74 ?ycie muzyczne 0239-4553
75 ?ycie Teresina 1509-9814
76 . Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich 2353-4362
77 “Practice and Theory in Systems of Education” 1788-2583
78 “Prestige International Journal of Management and IT -Sanchayan” 2277-1689
79 „??????”, ?????????? ????????????? ???????????y ????? ?????? ???????a 2227-2844
80 „Rije?” 1330-917X
81 „Studia Etnologiczne i Antropologiczne” 1506-5790
82 „Вестник МГУ”, Серия 9. Филология 0130-0075
83 „Вестник” Балтийского федерального университета им. И. Канта 2223-2095
84 (Das) Achtzehnte Jahrhundert und Österreich. Jahrbuch der Österreichischen Gesellschaft zur Erforschung des 18. Jahrhunderts 1015-406X
85 (Rostocker) INFORMATIK BERICHTE 0233-0784
86 [Fo:pa] Kwartalnik Literacko-Filozoficzny 1733-3857
87 "Bazyliańskie Studia Historyczne" 2081-9013
88 "Dialogi" pismo pedagogiczne 1426-6474
89 "Dyskurs" Rocznik Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego poświęcony literaturze i okolicom 1895-4197
90 "Fraza". Poezja - proza - esej 1230-4832
91 "Kultura bezpieczeństwa. Nauka - Praktyka - Refleksje" 2299-4033
92 "Nauczyciel i Szkoła" 1426-9899
93 "Nowa Logopedia" 2299-9426
94 "Poradnik Bibliotekarza" 0032-4752
95 "QWEST". The Educational Journal of Brunel University 0968-0179
96 "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" 2080-4938
97 "Super Nowości" 1428-1856
98 "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 2084-7963
99 "Tematy i Konteksty" ("Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury") 1643-0522
100 "Wysokie Obcasy" 1506-9087
101 1000 UND 1 BUCH 1608-6589
102 11th International Conference on Development and Application Systems 1844-5020
103 2+3 D: GRAFIKA PLUS PRODUKT. OGÓLNOPOLSKI KWARTALNIK PROJEKTOWY 1642-7602
104 2000 Irodalmi es Tarsadalmi Havi Lap 0864-800X
105 2011 IEEE INTERNATINAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS 1062-922X
106 2012 12TH IEEE CONFERENCE ON NANOTECHNOLOGY (IEEE-NANO) 1944-9399
107 2013 FEDERATED CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS (FEDCSIS) 2325-0348
108 2013 IEEE 18th Conference on Emerging Technologies & Factory Automation (ETFA 2013) 1946-0740
109 2013 Signal Processing: Algorithms, Architectures, Arrangements, and Applications (SPA) 2326-0262
110 2013 The 6th International Conference on Human System Interaction (HSI) 2158-2246
111 2015 11th IEEE International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications 2160-4886
112 20th Century Music 1534-3219
113 21th Euromicro Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP 2013) 1066-6192
114 2nd Annual International Conference on Business Strategy and Organizational Behaviour BizStrategy 2012 2251-1970
115 2nd Mediterranean Conference on Embedded Computing (MECO) 1800-993X
116 3d magazyn, grafika, animacja, efekty specjalne 1426-9333
117 3rd Electronic International Interdisciplinary Conference EIIC 2014 1338-7871
118 4OR-A Quarterly Journal of Operations Research 1619-4500
119 4th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops 2157-0221
120 4th International Workshop on 3D Cadastres 1018-6530
121 5-th International Congress on Tribology Eurotrib 1989 9788-9989
122 5-thInternational Congress on Tribology Eurotrib Helsinki 1989 9789-9909
123 6. Germanistische Werkstatt 1509-2178
124 64’er Computermagazin 0344-8843
125 8th IFAC International Symposium on Fault Detection, Supervision and Safety for Technical Processes - SAFEPROCESS 2012 1474-6670
126 8th International Conference on Intelligent Technologies in Logistics and Mechatronics Systems, ITELMS 2013 2345-0088
127 9th International SRNWP-Workshop on Nonhydrostatic Modelling 1430-0281
128 A + U-ARCHITECTURE AND URBANISM 0389-9160
129 A mínima 1697-7777
130 A Trends Guide 1471-1931
131 A-Prior  1376-7135
132 A. ntiquitates MathematicaeAnnales Societatis Mathematicae Polonae Series VI 1898-5203
133 a/b: Auto/Biography Studies 0967-5507
134 A10 NEW EUROPEAN ARCHITECTURE 1573-3815
135 AA Files 0261-6823
136 aaa 1111-1119
137 AAA • TAC ACOUSTICAL ARTS AND ARTIFACTS Technology, Aesthetics, Communication 1824-6176
138 AAA-ARBEITEN AUS ANGLISTIK UND AMERIKANISTIK 0171-5410
139 Aachener Kunstblätter 0515-0612
140 AAOHN JOURNAL 0891-0162
141 AAPG BULLETIN 0149-1423
142 AAPS Journal 1550-7416
143 AAPS PharmSci 1522-1059
144 AAPS PHARMSCITECH 1530-9932
145 Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 0084-585X
146 AARDKUNDIGE MEDEDELINGEN 0250-7803
147 AATCC REVIEW 1532-8813
148 AB IMPERIO. STUDIES OF NEW IMPERIAL HISTORY AND NATIONALISM IN THE POST-SOVIET SPACE 2166-4072
149 ABA JOURNAL 0747-0088
150 Abacus-A Journal of Accounting Finance and Business Studies 0001-3072
151 ABC Jakości 1234-7248
152 ABC Journal of Advanced Research 2304-2621
153 Abdominal Imaging 0942-8925
154 AbfallR 2190-8117
155 ABHANDLUNGEN AUS DEM MATHEMATISCHEN SEMINAR DER UNIVERSITAT HAMBURG 0025-5858
156 Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften der DDR 0138-1059
157 ABHANDLUNGEN UND BERICHTE FUR NATURKUNDE 0945-7658
158 Abiverdhi Vishaya 0973-9629
159 Abstract and Applied Analysis 1085-3375
160 ABSTRACTS OF PAPERS OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIETY 0065-7727
161 ACADEME-BULLETIN OF THE AAUP 0190-2946
162 Academia 1731-7401
163 Academia Journal of Medicinal Plants 2315-7720
164 Academia-Revista Latinoamericana de Administracion 1012-8255
165 Academia: Boletín de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando 0567-560X
166 ACADEMIA: MAGAZYN POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1733-8662
167 Academic Emergency Medicine 1069-6563
168 ACADEMIC EXCHANGE QUARTERLY 1096-1453
169 Academic Journal of Cancer Research 1995-8943
170 Academic Journal of Interdisciplinary Studies 2281-3993
171 Academic Journal of Manufacturing Engineering 1583-7904
172 Academic Journal of Modern Philology 2299-7164
173 Academic Journal of Research in Economics and Management 2311-3278
174 Academic Journal of Science 2165-6282
175 Academic Medicine 1040-2446
176 Academic Pediatrics 1876-2859
177 ACADEMIC PSYCHIATRY 1042-9670
178 Academic Questions 0895-4852
179 Academic Radiology 1076-6332
180 Academica Science Journal, Economica Series 2285-8067
181 Academica Science Journal, Geographica Series 2285-8075
182 Academica Science Journal, Juridica Series 2285-8091
183 Academica Science Journal, Psychologica Series 2285-8083
184 Academy of Aesthetic and Anti-Aging Medicine 2081-3678
185 Academy of Management Annals 1941-6067
186 Academy of Management Annals 1941-6520
187 ACADEMY OF MANAGEMENT EXECUTIVE 0896-3789
188 ACADEMY OF MANAGEMENT JOURNAL 0001-4273
189 Academy of Management Learning & Education 1537-260X
190 Academy of Management Perspectives 1558-9080
191 ACADEMY OF MANAGEMENT REVIEW 0363-7425
192 ACADIENSIS 0044-5851
193 Acarina 0132-8077
194 Acarines: Journal of the Egyptian Society of Acarology 1687-4633
195 Acarologia 0044-586X
196 ACC Current Journal Review 1062-1458
197 ACC JOURNAL 1801-1128
198 ACC JOURNAL Science of Economics 1803-9782
199 Accident & Emergency Nursing 0965-2302
200 ACCIDENT ANALYSIS AND PREVENTION 0001-4575
201 Accordia Research Papers 0968-1116
202 Accountability in Research-Policies and Quality Assurance 0898-9621
203 ACCOUNTING AND BUSINESS RESEARCH 0001-4788
204 Accounting and Finance 0810-5391
205 Accounting Forum 0155-9982
206 Accounting Horizons 0888-7993
207 ACCOUNTING ORGANIZATIONS AND SOCIETY 0361-3682
208 Accounting Research Journal 1030-9616
209 ACCOUNTING REVIEW 0001-4826
210 Accounting, Auditing & Accountability Journal 0951-3574
211 Accounting, Business & Financial History 0958-5206
212 Accounting, Management and Information Technologies 0959-8022
213 Accounts of Chemical Research 0001-4842
214 ACCREDITATION AND QUALITY ASSURANCE 0949-1775
215 Achttiende eeuw (De) 0929-9890
216 Achtzehnte Jahrhundert (Das) 0722-740X
217 ACI MATERIALS JOURNAL 0889-325X
218 ACI STRUCTURAL JOURNAL 0889-3241
219 ACM COMPUTING REVIEWS 1530-6585
220 ACM COMPUTING SURVEYS 0360-0300
221 ACM Journal on Emerging Technologies in Computing Systems 1550-4832
222 ACM SIGecom Exchanges 1551-9031
223 ACM SIGPLAN NOTICES 0362-1340
224 ACM Transactions on Algorithms 1549-6325
225 ACM Transactions on Applied Perception 1544-3558
226 ACM Transactions on Architecture and Code Optimization 1544-3566
227 ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems 1556-4665
228 ACM Transactions on Computation Theory 1942-3454
229 ACM Transactions on Computational Logic 1529-3785
230 ACM TRANSACTIONS ON COMPUTER SYSTEMS 0734-2071
231 ACM Transactions on Computer-Human Interaction 1073-0516
232 ACM TRANSACTIONS ON DATABASE SYSTEMS 0362-5915
233 ACM TRANSACTIONS ON DESIGN AUTOMATION OF ELECTRONIC SYSTEMS 1084-4309
234 ACM Transactions on Economics and Computation 2167-8383
235 ACM Transactions on Embedded Computing Systems 1539-9087
236 ACM TRANSACTIONS ON GRAPHICS 0730-0301
237 ACM Transactions on Information and System Security 1094-9224
238 ACM TRANSACTIONS ON INFORMATION SYSTEMS 1046-8188
239 ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 2157-6904
240 ACM Transactions on Internet Technology 1533-5399
241 ACM Transactions on Knowledge Discovery from Data 1556-4681
242 ACM TRANSACTIONS ON MATHEMATICAL SOFTWARE 0098-3500
243 ACM Transactions on Modeling and Computer Simulation 1049-3301
244 ACM Transactions on Multimedia Computing Communications and Applications 1551-6857
245 ACM TRANSACTIONS ON PROGRAMMING LANGUAGES AND SYSTEMS 0164-0925
246 ACM Transactions on Reconfigurable Technology and Systems 1936-7406
247 ACM Transactions on Sensor Networks 1550-4859
248 ACM TRANSACTIONS ON SOFTWARE ENGINEERING AND METHODOLOGY 1049-331X
249 ACM Transactions on Storage 1553-3077
250 ACM Transactions on the Web 1559-1131