ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką

Issn: 1899-2722
Wydawca: Uniwersytet Zielonogórski
Www: http://www.ih.uz.zgora.pl/index.php/badania-naukowe/109-in-gremium
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; CLASSICS; CULTURAL STUDIES; HISTORY; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Historia, Kulturoznawstwo, Literaturoznawstwo, Nauki o polityce
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki
Redakcja: Uniwersytet Zielonogórski ul. al. Wojska Polskiego 69 al. Wojska Polskiego 69 65-762 Zielona Góra lubuskie, lubuskie, PL tel: 0 68 328 32 72 fax: 0 68 328 32 79 e-mail: ingremium[malpka]ih[kropka]uz[kropka]zgora[kropka]plabc Redaktor naczelny: Dariusz Dolański

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.