ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Almanach Historyczny

Issn: 1642-4530
Wydawca: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Www: http://www.ujk.edu.pl/ihis/Almanach
Kategorie wg. Thomson-Reuters HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Historia
Języki publikacji: polski, angielski, niemiecki, czeski, rosyjski
Redakcja: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach ul. Żeromskiego 5 Żeromskiego 5 25-369 Kielce Świętokrzyskie, Świętokrzyskie, PL tel: (41) 349-73-06 fax: (41) 349-73-07 e-mail: almanach[kropka]historyczny[malpka]ujk[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Ryszard Gryz

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20142B
20132B
20122B
20112B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.