ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Information Systems in Management

Issn: 2084-5537
Wydawca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Www: http://isim.wzim.sggw.pl/cza.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; HARDWARE & ARCHITECTURE; INFORMATION SYSTEMS; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; SOFTWARE ENGINEERING;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ul. Nowoursynowska 159 Nowoursynowska 159 02-776 Warszawa mazowieckie, mazowieckie, PL tel: 48225937200 fax: 48225937211 e-mail: isim[malpka]sggw[kropka]plabc Redaktor naczelny: Arkadiusz Orłowski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20155B
20145B
20135B
20127B
20117B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.