ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

INTERDISCIPLINARY STUDIES IN MUSICOLOGY

Issn: 1734-2406
Wydawca: Poznańskie Towarzysztwo Przyjaciół Nauk
Www: http://www.muzykologia.amu.edu.pl/68_interdisciplinary-studies-in-musicology.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters MUSIC;
Dyscypliny naukowe: Nauki o sztuce
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Katedra Muzykologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza ul. Słowackiego 20 Słowackiego 20 60-823 Poznań Wielkopolskie, Wielkopolskie, PL tel: 61 8 2929819 fax: 61 8 433379 e-mail: muzykolo[malpka]amu[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Maciej Jabłoński

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20156B
20147B
20137B
20127B
20117B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.