ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Internal Security

Issn: 2080-5268
Wydawca: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie
Www: http://internalsecurity.wspol.eu
Kategorie wg. Thomson-Reuters CRIMINOLOGY & PENOLOGY; LAW; PUBLIC ADMINISTRATION;
Dyscypliny naukowe: Nauki o bezpieczeństwie, Nauki o administracji, Prawo
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie ul. Piłsudskiego 111 Piłsudskiego 111 12-100 Szczytno Szczytno warmińsko-mazurskie, warmińsko-mazurskie, PL tel: +48 89 6215270 fax: +48 89 6215057 e-mail: officeis[malpka]wspol[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Piotr Bogdalski

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201510B
20148B
20138B
20129B
20119B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.