ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Advanced Science, Engineering and Technology.

Issn:
Eissn: 2319-5924
Wydawca: BioIT Journals
Www: http://bipublication.com/IJSET-engineering%20journals.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURAL ENGINEERING; BIOLOGY; CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING; BIOMEDICAL; PHYSICS; MULTIDISCIPLINARY;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Nauki teologiczne, Elektrotechnika, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria rolnicza
Języki publikacji: angielski
Redakcja: BioIT Journals ul. 222, Ashta, Tal: Chakur 222, Ashta, Tal: Chakur 413581 Latur Maharashtra, Maharashtra, IN tel: +91 9096590536 e-mail: submit[kropka]bioit[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Alicia Silvina Fernández

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.