ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Arts and Sciences

Issn: 1944-6934
Wydawca: International Journal of Arts and Sciences
Www: http://www.InternationalJournal.org
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHITECTURE; ART; CULTURAL STUDIES; FILM; RADIO; TELEVISION; HISTORY & PHILOSOPHY OF SCIENCE; HUMANITIES; MULTIDISCIPLINARY; LANGUAGE & LINGUISTICS; LITERATURE; PHILOSOPHY; BUSINESS; COMMUNICATION; ECONOMICS; EDUCATION & EDUCATIONAL RESEARCH; HOSPITALITY; LEISURE; SPORT & TOURISM; INTERNATIONAL RELATIONS; LAW; MANAGEMENT; NURSING; PSYCHOLOGY; SOCIAL; SOCIAL ISSUES; SOCIOLOGY; URBAN STUDIES; WOMEN'S STUDIES; BEHAVIORAL SCIENCES; COMPUTER SCIENCE; INFORMATION SYSTEMS; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; MATHEMATICS; PHYSICS; APPLIED; STATISTICS & PROBABILITY;
Dyscypliny naukowe: Filozofia, Historia, Językoznawstwo, Kulturoznawstwo, Nauki o sztuce, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk humanistycznych, Religioznawstwo, Nauki teologiczne, Nauki o polityce, Psychologia, Socjologia, Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Nauki o administracji, Nauki o kulturze fizycznej, Sztuki filmowe, Sztuki teatralne, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Central Connecticut State University ul. 1615 Stanley Street 1615 Stanley Street 06050-4010 New Britain Connecticut, Connecticut, USA tel: (860) 832-3265 e-mail: bonnicij[malpka]ccsu[kropka]eduabc Redaktor naczelny: Joseph Bonnici

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20128B
20118B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.