ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Automotive Technology and Management

Issn: 1470-9511
Eissn: 1741-5012
Wydawca: Inderscience Publishers
Www: http://www.inderscience.com/info/inarticletoc.php?jcode=ijatm&year=2012&vol=12&issue=2
Kategorie wg. Thomson-Reuters ECONOMICS; GEOGRAPHY; INDUSTRIAL RELATIONS & LABOR; MANAGEMENT; TRANSPORTATION;
Dyscypliny naukowe: Socjologia, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Geografia, Transport
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Inderscience Publishers ul. 29 route de Pre-Bois 29 route de Pre-Bois CH-1215 Genève CH tel: +41-22-7910885 fax: +41-22-7910885 e-mail: subs[malpka]inderscience[kropka]comabc Redaktor naczelny: Giuseppe Gulio Calabrese

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20149B
20139B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.