ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Biomedical Research

Issn:
Eissn: 0976-9633
Wydawca: Scholar Science Journals
Www: http://ijbr.ssjournals.com/index.php/journal
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOLOGY; HEALTH CARE SCIENCES & SERVICES; MEDICINE; GENERAL & INTERNAL; MICROBIOLOGY; NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biochemia – dziedzina nauk biologicznych, Biologia, Medycyna, Nauki farmaceutyczne, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Scholar Science Journals ul. Swagat Nagar Swagat Nagar 440001 Nagpur Maharashtra, Maharashtra, IN tel: +91 9407517023 e-mail: scholarsciencejournals[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Dr Chintamani Joshi

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20136B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.