ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Computational Bioinformatics and In Silico Modeling

Issn: 2320-0634
Wydawca: AIZEON PUBLISHERS
Www: http://bioinfo.aizeonpublishers.net/
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; THEORY & METHODS;
Dyscypliny naukowe: Biochemia – dziedzina nauk chemicznych, Biotechnologia – dziedzina nauk technicznych, Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: AIZEON PUBLISHERS ul. B-177, Jeedimetla IDA B-177, Jeedimetla IDA 500085 Hyderabad Andhra Pradesh, Andhra Pradesh, IN tel: +919908696707 e-mail: admin[malpka]aizeonpublishers[kropka]netabc Redaktor naczelny: Anwar Rayan

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20142B
20132B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.