ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Conservation Science

Issn: 2067-533X
Eissn: 2067-8223
Wydawca: Alexandru Ioan Cuza Publishing House
Www: http://ijcs.uaic.ro/
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHAEOLOGY; ART; ENVIRONMENTAL STUDIES; MULTIDISCIPLINARY SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Archeologia, Biologia, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Alexandru Ioan Cuza University of Iasi ul. Blvd. Carol 1, no. 22, Corp G demisol Blvd. Carol 1, no. 22, Corp G demisol 700506 Iasi RO tel: +40-232-201662 e-mail: ijcs_editor[malpka]yahoo[kropka]comabc Redaktor naczelny: Ion Sandu

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20149B
20139B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.