ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Creativity and Problem Solving

Issn: 1598-723X
Wydawca: The Korean Association for Thinking Development (KATD)
Www: http://www.creativity.or.kr/about.html
Kategorie wg. Thomson-Reuters PSYCHOLOGY; EDUCATIONAL;
Dyscypliny naukowe: Psychologia
Języki publikacji: angielski
Redakcja: California State University at San Bernardino ul. 5500 University Parkway 5500 University Parkway CA92407 San Bernardino California, California, US tel: (909) 537-3841 fax: (909) 537-7003 e-mail: jkaufman[malpka]csusb[kropka]eduabc Redaktor naczelny: James Kaufman

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20147B
20137B
20127B
20117B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.