ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Engineering, Science and Mathematics

Issn:
Eissn: 2320-0294
Wydawca: IJMRA
Www: http://www.ijmra.us
Kategorie wg. Thomson-Reuters AGRICULTURE; DAIRY & ANIMAL SCIENCE; EDUCATION; SCIENTIFIC DISCIPLINES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o administracji, Matematyka, Inżynieria chemiczna, Inżynieria rolnicza
Języki publikacji: angielski
Redakcja: IJMRA ul. 129 129 135003 Jagadhri IN tel: 9355723023 e-mail: editorijmie[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Dr Prakash Pardhan

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20131B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.