ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Modern Manufacturing Technologies

Issn: 2067-3604
Wydawca: Politehnium
Www: http://www.modtech.ro
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; SOFTWARE ENGINEERING; ENGINEERING; INDUSTRIAL; MANUFACTURING; MECHANICAL; MATERIALS SCIENCE; CHARACTERIZATION & TESTING;
Dyscypliny naukowe: Automatyka i robotyka, Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Inżynieria materiałowa, Inżynieria produkcji, Mechanika
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Professional Association in Modern Manufacturing Technologies ul. Blvd. Carol I, No. 28A, Bl. E4, Sc.B., Et.1, Ap.6 Blvd. Carol I, No. 28A, Bl. E4, Sc.B., Et.1, Ap.6 700504 Iasi RO tel: +40754 461 699 fax: +40332 415472 e-mail: office[kropka]modtech[malpka]gmail[kropka]comabc Redaktor naczelny: Dumitru Nedelcu

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20146B
20136B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.