ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Simulation and Process Modelling

Issn: 1740-2123
Eissn: 1740-2131
Wydawca: Inderscience Enterprises Limited
Www: http://www.inderscience.com/ijspm
Kategorie wg. Thomson-Reuters OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Informatyka – dziedzina nauk technicznych, Nauki o polityce publicznej
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Inderscience Publishers ul. PO Box735 PO Box735 MK46 5WB Olney Bucks, Bucks, GB tel: +44 1234 713365 e-mail: editorial[malpka]inderscience[kropka]comabc Redaktor naczelny: Mohammed Dorgham

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20148B
20138B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.