ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Journal of Swarm Intelligence Research

Issn: 1947-9263
Eissn: 1947-9271
Wydawca: IGI Publishing
Www: http://www.igi-global.com/journal/international-journal-swarm-intelligence-research/1149
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; THEORY & METHODS;
Dyscypliny naukowe: Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Biotechnologia – dziedzina nauk technicznych, Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: IGI Global ul. 701 East Chocolate Avenue, Suite 200 701 East Chocolate Avenue, Suite 200 PA 17033-1240 Hershey USA tel: 717-533-8845 x100 fax: 717-533-8661 e-mail: cust[malpka]igi-global[kropka]comabc Redaktor naczelny: Yuhui Shi

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20125B
20115B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.