ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

International Review of PHYSICS (IREPHY)

Issn: 1971-680X
Eissn: 1971-6796
Wydawca: Praise Worthy Prize S.r.l.
Www: http://www.praiseworthyprize.com/irephy.htm
Kategorie wg. Thomson-Reuters PHYSICS; APPLIED; ATOMIC; MOLECULAR & CHEMICAL; FLUIDS & PLASMAS; MATHEMATICAL; NUCLEAR;
Dyscypliny naukowe: Fizyka
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Praise Worthy Prize S.r.l. ul. Piazza G. D'Annunzio, 15 Piazza G. D'Annunzio, 15 80125 Naples IT tel: 00390810030873 fax: 00390810360768 e-mail: administration[malpka]praiseworthyprize[kropka]comabc Redaktor naczelny: (Managing editor) Santolo Meo

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20148B
20138B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.