ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Inżynieria i Aparatura Chemiczna

Issn: 0368-0827
Wydawca: SIMP Zarząd Główny
Www: http://inzynieria-aparatura-chemiczna.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters CHEMISTRY; APPLIED; ENGINEERING; CHEMICAL; ENVIRONMENTAL; MECHANICAL; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Inżynieria chemiczna, Mechanika, Technologia chemiczna – dziedzina nauk technicznych, Technologia żywności i żywienia, Ochrona środowiska – dziedzina nauk chemicznych
Języki publikacji: polski, angielski
Redakcja: Redakcja czasopisma „Inżynieria i Aparatura Chemiczna” ul. Górnych Wałów 25/208 Górnych Wałów 25/208 44-100 Gliwice / Skr. poczt. 4a / Gliwice Gliwice śląskie, śląskie, PL tel: +48 32 2319439 fax: +48 32 2319439 e-mail: iachem[malpka]magsoft[kropka]com[kropka]plabc Redaktor naczelny: Józef Zioło

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20157B
20145B
20135B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.