ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal for Perspectives of Economic Political and Social Integration, Journal for Mental Change.

Issn: 1733-3911
Eissn: 2300-0945
Wydawca: Towarzystwo Naukowe KUL i Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Www: http://www.kul.pl/journal
Kategorie wg. Thomson-Reuters MANAGEMENT; PSYCHOLOGY; MULTIDISCIPLINARY; SOCIAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY; BEHAVIORAL SCIENCES; MULTIDISCIPLINARY SCIENCES;
Dyscypliny naukowe: Nauki o polityce, Psychologia, Socjologia, Ekonomia, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Katedra Psychologii Organizacji i Zarządzania KUL ul. Al.Racławickie 14 C336 Al.Racławickie 14 C336 20-950 Lublin Lubelskie, Lubelskie, PL tel: 81 445 33 38 fax: 81 445 42 93 e-mail: journal[malpka]kul[kropka]plabc Redaktor naczelny: Adam Biela

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20159B
20147B
20137B
20128B
20118B
20109B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.