ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Applied Computer Science Methods

Issn: 1689-9636
Wydawca: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi
Www: http://www.acsm.swspiz.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters COMPUTER SCIENCE; ARTIFICIAL INTELLIGENCE; HARDWARE & ARCHITECTURE; INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS; SOFTWARE ENGINEERING; THEORY & METHODS;
Dyscypliny naukowe: Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, Informatyka – dziedzina nauk technicznych
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Społeczna Akademia Nauk w Łodzi ul. Sienkiewicza 9 Sienkiewicza 9 90-113 Łódź PL tel: +48 42 6646654 fax: +48 42 6366251 e-mail: acsm[malpka]spoleczna[kropka]plabc Redaktor naczelny: Andrzej Cader

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20154B
20144B
20134B
20123B
20113B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.