ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Bioequivalence & Bioavailability

Issn:
Eissn: 0975-0851
Wydawca: OMICS Publishing Group
Www: http://www.omicsonline.org/jbbhome.php
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS; CHEMISTRY; ANALYTICAL; FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY; PHARMACOLOGY & PHARMACY; STATISTICS & PROBABILITY;
Dyscypliny naukowe: Biotechnologia – dziedzina nauk chemicznych, Chemia, Technologia żywności i żywienia, Nauki farmaceutyczne, Instrumentalistyka
Języki publikacji: angielski, francuski, chiński
Redakcja: OMICS Publishing Group ul. 731 Gull Ave 731 Gull Ave 94404 Foster City California, California, US tel: +1-650-618-9889 e-mail: contact[kropka]omics[malpka]omicsonline[kropka]orgabc Redaktor naczelny: Michael Retsky

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.