ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Biomaterials and Nanobiotechnology

Issn: 2158-7027
Eissn: 2158-7043
Wydawca: Scientific Research Publishing, Inc. USA
Www: http://www.scirp.org/journal/jbnb
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; MATERIALS SCIENCE; BIOMATERIALS; NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Inżynieria chemiczna, Inżynieria materiałowa, Medycyna
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Scientific Research Publishing ul. P. O. BOX 54821 P. O. BOX 54821 54821 Irvine CA 92619-4821, USA tel: kontakt tylko email e-mail: jbnb[malpka]scirp[kropka]orgabc Redaktor naczelny: Bouzid Menaa Menaa

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20127B
20117B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 27/12/2013

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.