ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of BioScience and Biotechnology

Issn: 1314-6238
Eissn: 1314-6246
Wydawca: PLOVDIV UNIVERSITY PRESS "PAISII HILENDARSKI"
Www: http://www.jbb.uni-plovdiv.bg
Kategorie wg. Thomson-Reuters BIOLOGY; BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY; ECOLOGY; ENVIRONMENTAL SCIENCES; IMMUNOLOGY;
Dyscypliny naukowe: Biologia, Biotechnologia – dziedzina nauk biologicznych, Ekologia, Biologia medyczna, Nauki o zdrowiu
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Plovdiv University ul. Tsar Assen Str. 24 Tsar Assen Str. 24 4000 Plovdiv BG tel: +359-32-261535 fax: +359-32-261566 e-mail: bioscience[malpka]uni-plovdiv[kropka]bgabc Redaktor naczelny: Balik Dzhambazov

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
20144B
20134B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 11/02/2015 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2014

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.