ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Civil Engineering and Management

Skrot: J CIV ENG MANAG
Issn: 1392-3730
Eissn: 1822-3605
Wydawca: Taylor & Francis Group Ltd, Taylor & Francis
Www: http://www.tandfonline.com/tcem
Kategorie wg. Thomson-Reuters ARCHITECTURE; BUSINESS; MANAGEMENT; CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY; ENGINEERING; CIVIL;
Dyscypliny naukowe: Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Architektura i urbanistyka, Budownictwo
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Vilnius Gediminas Technical University ul. Sauletekio al. 11 Sauletekio al. 11 LT-10223 Vilnius LT tel: +370 5 274 5000 e-mail: jcem[malpka]vgtu[kropka]ltabc Redaktor naczelny: Edmundas Kazimieras Zavadskas

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201525A
201430A1.071.1260.001440.26
201340A1.3721.570.00120.25
201250A2.0160.00.00121
201150A

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.