ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Anaesthesiology Intensive Therapy

Issn: 1642-5758
Eissn: 1731-2531
Wydawca: VM Media sp. z o.o. VM Group sp.k.
Www: http://www.ait.viamedica.pl
Kategorie wg. Thomson-Reuters ANESTHESIOLOGY; CRITICAL CARE MEDICINE; MEDICINE; GENERAL & INTERNAL;
Dyscypliny naukowe: Medycyna
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. ul. Smoluchowskiego 17 ul. Smoluchowskiego 17 80-214 Gdańsk pomorskie, pomorskie, PL tel: 58 3056677 e-mail: ait[malpka]gumed[kropka]edu[kropka]plabc Redaktor naczelny: Radosław Owczuk

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201513B
20149B
20136B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.