ImpactFactor.pl - Kompendium wiedzy o czasopismach naukowych

MNISW czasopisma punktowane, Impact factor, ranking, wyszukiwarka, lista filadelfijska, skrót, kategorie Thomson Reuters

Ostatnie wiadomości: Nowa lista czasopism MNISW 2015    Edycja 2014 Impact Factor    Nowa lista czasopism MNISW 2014   


Nasza baza danych jest ciągle aktualna, ostatnia aktualizacja: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

Dopisz się na listę mailingową aby otrzymywać powiadomienia o aktualizacjach listy czasopism

Journal of Economics and Management

Issn: 1732-1948
Wydawca: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Www: http://wydawnictwo.ue.katowice.pl/index.php?id=2619
Kategorie wg. Thomson-Reuters BUSINESS; FINANCE; ECONOMICS; INFORMATION SCIENCE & LIBRARY SCIENCE; MANAGEMENT; TRANSPORTATION;
Dyscypliny naukowe: Ekonomia, Finanse, Nauki o zarządzaniu – dziedzina nauk ekonomicznych , Informatyka – dziedzina nauk matematycznych, Transport
Języki publikacji: angielski
Redakcja: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach ul. 1 Maja 50 1 Maja 50 40-287 Katowice Śląskie, Śląskie, PL tel: +48 32 257 70 00 fax: +48 32 257 7189 e-mail: wydawnictwo[malpka]ue[kropka]katowice[kropka]plabc Redaktor naczelny: Wojciech Czakon

Wskaźniki tego czasopisma w poszczególnych latach:

Rok Punkty MNISW Lista Impact Factor Impact Factor 5 Eigenfactor AIS
201512B
20148B
20138B
20125B
20115B
20106B
20094B

Ostatnia aktualizacja danych tego czasopisma miała miejsce: 03/03/2016 - Lista czasopism punktowanych MNISW 2015

P.S. Jeżeli tabelka powyżej jest pusta, oznacza to, że czasopismo nie występuje na żadnej liście MNISW

W przypadku wykrycia błędu prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Administratorem danych jest firma CC-Net sp. z o.o., wszystkie prezentowane dane powstały na podstawie informacji publicznie dostępnych w internecie.

© CC-Net.pl 2013-2014, Zabrania się kopiowania i publikowania powyższych danych bez zgody administratora w jakiejkolwiek formie.